Vizuální podoba několikrát zrevidovaného filmového scénáře, kde jsou důležité pasáže zvýrazněné, podtržené, několikrát přepsané nám přišla natolik nosná že jsme se jí inspirovali v Nut® identitě. Zároveň se nám líbí, že nepřímo říká to, že pro Nut® je dlouhodobá spolupráce a vyhledávání talentovaných scénáristů, důležitou částí procesu.
Piktogramy, které vznikly z filmového tvarosloví jsou obsažené v samostatném písmovém řezu (k jehož snadnému užití byla vytvořena mapa znaků)
Logotyp je zapracován do samotné abecedy tak, aby tvořil slitek. Při psaní jednotlivých znaků „nut“ se pak logotyp zjeví v samotné sazbě. V případě kdy se logotyp v textu opakuje přílš často je možné použít alternativní verze s podtržením.
Back to Top